Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация професията „Кинолог“

С настоящата наредба се приема държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Кинолог“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), приет е от Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Кинолог“ се издава на основание чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 31.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 април 2022 г. 14:49:12 ч.
Haralanova

Бездомни животни

  Държавата ни има проблем с бездомните животни/кучета и котки/, като една от главните причини за тях е масовото и безконтролното развъждане и изоставяне на новородени и ненужни вече домашни любимци или работещи кучета, пазачи, ловни, овчарски. С какво тази нова специалност ще помогне за решаването на този проблем. Тези образовани развъждачи също ще си направят развъдници , а може и ферми за породисти животни и също ще доведат до увеличаване на популацията.