Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи

Необходимостта от допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи произтича от това, че в нормативния акт липсва достатъчно яснота при охрана на масово мероприятие в какви случаи и по чие разпореждане се използват физическа сила и/или помощни средства. Налице е необходимост от внасяне на конкретизация в уредбата с оглед ефективно и ефикасно използване на силите и средствата и недопускане на злоупотреби и непропорционално въздействие. С предлаганите промени се цели прецизиране на подзаконовия нормативен акт в този смисъл.


Дата на откриване: 6.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 април 2022 г. 16:05:37 ч.
Antoniopz777

Проект за промяна на ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 или Наредба № 8121з-418

Мотивите приложени към общественото обсъждане говорят за Инструкция 8121з-988, а проектът е за наредба 8121з-418 ?

Допуснали сте технически грешки, които правят това обществено обсъждане двусмислено.