Обществени консултации

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се въвеждат нормативни изисквания на ЕС относно:

  • техническите спецификации на които трябва да отговоря маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти и
  • техническите спецификации на които трябва да отговорят предупредителните и сигнални оръжия, за да е гарантирано, че те не могат да бъдат преработени в огнестрелни.

В структурата на ГДНП към МВР се създава Национална точка за контакт (НКТ), която осъществява обмен на информация с компетентните органи на другите държави членки на ЕС за съответствието на предупредителните и сигнални оръжия с техническите спецификации.

Институтът по отбрана “Професор Цветан Лазаров” към Министерство на отбраната извършва изпитване на образци на сигнални и предупредителни оръжия, предоставени от български производители и вносители, за съответствието им с техническите спецификации и при установено съответствие издава сертификат за оръжието, който придружава всяка доставка.

НКТ публикува на интернет страницата на МВР списък на съответстващите предупредителни и сигнални оръжия


Дата на откриване: 6.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари