Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2022-2023 година

С проекта на Решение се предлага за утвърждаване приема за обучение, субсидирано от държавата, на 41 012 студенти в 38 държавни висши училища на Република България за учебната 2022 – 2023 година.

С общо 655 се увеличава за следващата академична година броят на местата за студенти по 23 професионални направления, които подготвят необходими за икономиката ни специалисти. Най-голямо повишение има в професионалните направления  „Растениевъдство“, „Математика“, „Животновъдство“, „Общо инженерство“, „Машинно инженерство“, „Материали и материалознание“,  „Енергетика“ и „Комуникационна и компютърна техника“.

С проекта на Решение се утвърждава и приема на студенти срещу заплащане в държавните висши училища, като за учебната 2022 – 2023 година са предвидени 16 026 места. 

Новите места за докторанти в държавните висшите училища са 1 932, от които 1 398  може да са в редовна форма, 534 – в задочна форма и 303 – в научните организации.


Дата на откриване: 7.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари