Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С приетото изменение се привеждат нормативните актове на Министерския съвет – наредби, правилници, постановления и тарифи, в съответствие със структурата на Министерския съвет и с решението за разделяне на Министерството на икономиката на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа.


Дата на откриване: 11.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 април 2022 г. 13:45:04 ч.
lslilova

ПМС 9/2007г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 19 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ КЪМ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ - Чл. 3. (3) ... заместник-министър на икономиката