Обществени консултации

Проект на наредба за таксите по Закона за подземните богатства

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за таксите по Закона за подземните богатства

 

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на размера, условията, сроковете и реда за заплащане на таксите по Закона за подземните богатства. В момента размерът на дължимите такси е регламентиран в тарифа, която не е променяна от приемането й през 2011 г.

Според новата наредба за подаване на заявление за търсене и проучване или за концесия, както и за прекратяване на концесия инвеститорите ще дължат по 2000 лв, вместо досегашните 1450 лв. Удължаването на срока на предоставени разрешения и концесии ще се таксува с 1000 лв., вместо действащите в момента 700 лв. Таксата за прехвърляне на права и задължения по сключени договори се увеличава от 2500 на 3000 лв.

Предложеното увеличаване на таксите ще съдейства за предотвратяването на практики на нелоялна конкуренция на етапите, предшестващи реалния инвестиционен процес. Очаква се то да стимулира по-ефективното използване на сроковете, предшестващи реалния добив.

С проекта на наредба се актуализират и годишните такси площ, заплащани от титулярите по предоставени разрешения за търсене и проучване. Увеличеният им размер следва да окаже възпиращо действие върху допускането на разрешения за търсене и проучване в твърде големи площи. Често това е продиктувано не от реален инвеститорски интерес, а от стремеж да бъде ограничена конкуренцията чрез блокиране на проучвателни площи.

С цел намаляване на административната тежест за заявителите, проектът на наредба предвижда да отпадне изискването те да предоставят платежен документ за извършеното плащане на таксите.   

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следните имейл адреси: ts.mileva@me.government.bg и s.stankov@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 12.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 13.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 април 2022 г. 16:40:26 ч.
Alex

Опит за демагогия

Повишението на таксите-добре, но защо не спазвате указанието на Сметната палата за актуализиране Методиката за определяне на концесионното възнаграждение. Чрез нея се облатодетелстват концесионерите за сметка на българския народ, който според Конституцията е собственик на подземните богатства. Веднага се появяна съмнение, че сте на страната на концесионерите,а не на страната на българския народ. Жалко! Дори и г-н Асен Василев се закани на концесионерите, че плащат малко и вече 100 дни си мълчи. Явно нещо се е случило между него и концесионелите, но не в полза на българския народ. Няма индулгенция за компромиси със съвестта. Идва видов ден!