Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2011/75/ЕС на Комисията от 2 септември 2011 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване. В Директива 2011/75/ЕС са отразени влезлите в сила изменения на международни конвенции и действащи стандарти за изпитване. Срокът за транспониране на Директива 2011/75/ЕС, съгласно чл. 3, ал 1 от нея, е 5октомври 2012 г.

Съгласно Приложение А.1. на Директива 96/98/ЕО международните конвенции и стандарти за изпитване се прилагат в тяхната актуализирана версия.Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 54от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби предвижда изменения на Приложение № 1 и Приложение № 2 от наредбата. Измененията са свързани с включването на нови елементи в Приложение № 1 или с прехвърляне на елементи за изпитване от Приложение № 2 в Приложение № 1.

Лице за контакти:
Илиана Борисова;
Старши експерт в дирекция „ЕС международни отношения и проекти";
Изпълнителна агенция "Морска администрация";
Тел.: 02/9300910.

 


Дата на откриване: 18.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари