Обществени консултации

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г.

На основание чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове ЗНА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.28, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост на Общински съвет – Белене 

кметът на Община Белене Милен Дулев

Кани всички граждани на общината на 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г., ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №15/ 23.03.2022 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ.

Писмени становища, мнения и предложения от страна на гражданите се приемат в срок до 25.05.2022 година по електронната поща на Община Белене: obshtina@belene.egov.bg, в деловодството на общината, както и чрез Държавна агенция “Електронно управление“ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 


Дата на откриване: 13.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 25.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари