Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

С приемането на предложените промени се очаква земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, да се използва непосредствено за производството на храни и фуражи, увеличаване на селскостопанския производствен потенциал на страната, както и земеделските стопани да получат плащане за екологизиране, за референтната 2022 г. по отношение на земята, заявена като оставена под угар.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 SKralev@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 април 2022 г. 19:47:26 ч.
ccankov73

Одобрявам

Много добра възможност за стопаните.