Обществени консултации

С Решение № 117/07.04.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, открито с Решен

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 297/12.08.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения.
Проектът е приет с Решение № 117/07.04.2022 г. на КРС във връзка с предложенията, получени на общественото обсъждане, открито с Решение № 297/12.08.2021 г.
КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 19.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари