Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г.

С Решение на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.) Министерството на икономиката е разделено на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа, като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се преобразува в Министерство на транспорта и съобщенията, а Министерството на земеделието, храните и горите се преобразува в Министерство на земеделието. Това обстоятелство налага да се изменят съответните текстове, в които се споменава министърът на икономиката, съответно заместник-министърът на икономиката, както и да се променят наименованията на двете преобразувани министерствата, чиито заместник-министри са членове на Междуведомствения съвет.Със заключителните разпоредби на проекта на Постановление се предвижда изменение на Постановление № 9 на Министерския съвет от 1997 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, с което се променят наименованията на министерствата, чиито заместник-министри са членове на Съвета.


Дата на откриване: 20.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 19.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари