Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 86 от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка и за приемане на Правилник за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка

Проектът на акт е изготвен, за да отговори на очакванията за създаване на актуален и действащ състав на Консултативен съвет към заместник министър-председателя по климатични политики, който да подпомага изпълнението на целите на правителството за развитие на Европейската зелена сделка и за реализиране на националните приоритети в областта на енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазването, възстановяването и адаптирането на околната среда.

 

Можете да изпращате своите предложения на следните адреси: g.stefanov@government.bg; e.alexandrova@government.bg


Дата на откриване: 21.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 април 2022 г. 10:48:47 ч.
AMPECO

Електрическа мобилност

Парниковите емисии от сектор транспорт представляват най-голямата част от цялостните парникови емисии в Европейския Съюз, а вредните емисии от сектора засягат негативно милиони европейски граждани. За целта се въвеждат мерки стимулиращи електромобилността, които засягат бизнеси и обществото ни като цяло.В този контекст насърчаването на електромобилността е много важно. България има една от най-старите авто-флоти в Европа, което прави задача още по-предизвикателна. Необходима е конкретна експертиза в сектора от индустрията и неправителствени организации, но и мнението на крайния потребител - бизнесите и гражданите. Единствено чрез тази експертиза може да се създаде холистична и устойчива стратегия за развитието на електромобилността в България, която да прилага стриктно европейското законодателство и да насърчава с правилни политики на местно ниво.АМПЕКО е продуктова компания, която предлага на глобално ниво решение за управление на зарядни станции. Този софтуер е използван от оператори на зарядни мрежи за поддръжката на десетки хиляди зарядни станции в различни контексти (у дома, в и около офис сгради, в логистиката, на магистрали и пр.). Ще се радваме да споделим експертизата си на водеща световна компания с представителите на комисията за насърчаване на електромобилността.Петър Георгиев

Ръководител екип "Стратегия и Партньорства" в АМПЕКО