Обществени консултации

проект на НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

Предложеният проект на Наредба за допълнение на № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (Наредбата) има за цел да осигури условия за безпрепятствено набавяне на всички изискуеми по чл. 151 от Закона за културното наследство документи и провеждане на процедурата по подаване на заявления за издаване на разрешения за редовни археологически проучвания, както и тяхното последващо разглеждане от Съвета за теренни проучвания в период след приключване на обявената противоепидемична обстановка. Цели се да бъдат преодолени последиците след отмяната на противоепидемична обстановка.

     Предлаганата промяна в срока, определен в чл. 17а на Наредбата от „30 април на съответната година“ на 31 юли за 2022 г., е във връзка с изминалия период на обявена противоепидемична обстановка  в страната, въведена с акт на държавен орган, което доведе до невъзможност да бъдат изготвени в срок редица административни документи от страна на общини, университети, музеи и др., а оттам и невъзможността същите да бъдат представени в срок по реда на чл. 17б от Наредбата.

 


Дата на откриване: 27.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 27.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 април 2022 г. 01:04:31 ч.
ПавелДеспотов

предложение за добавяне на подточки 4, 5, 6 и 7 към предложената алинея 1д

(4). Заседанията на Съвета за теренни археологически проучвания да са публични независимо дали са в присъствена форма или онлайн, да се провеждат публично и да се излъчват на живо в Ютуб канала на Министерство на културата.

(5) Протоколите от заседанията независимо дали те са присъствени или онлайн на Съвета за теренни археологически проучванияда бъдат качвани на свободен достъп на сайта на Министерство на културата. 

(6) В заседанията на Съвета за теренни археологически проучвания независимо от тяхната форма присъствена или онлайн трябва да присъстват и археолозите, които кандидатстват за издаване на разрешително за теренни археологически проучвания, както  и техните екипи със заместник-ръководителите на съответните лица

(7) Датите за провеждането на заседанията на Съвета за теренни археологически проучвания ще бъдат обявявани предварително на сайта на Министерство на културата

Мотиви:

Предлагам тези неща, защото считам, че трябва да има по-голяма прозрачност при провеждането на самите заседания и при вземането на решения за това на кои хора да се препоръча на министъра да им се издаде разрешително за провеждането на археологически проучвания. Присъствието на хората, които кандидатстват ще е хубаво, защото те ще могат повече да защитят своите идеи, планове и замисли  пред самият тереннен съвет, който трябва да ги оцени

 

26 май 2022 г. 13:01:20 ч.
ПавелДеспотов

Още нещо важно

Наредбите, доколкото аз знам без да съм юрист са подзаконови актове, чиято функция е да въведе членовете и правилата на съответните закони в действие. Затова предлагам за да може проекта за промени в тази наредба да се синхроницира със закона, да бъде изработен и законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство в чиито членове касаят частта за археологията, където го има срока за подаване на документи за издаване на разрешителни, както и частта, в която са членовете касаещи Съвета за теренни археологически проучвания.

Мотиви.

С риск да се повторя. За да може правилата в наредбата да са действителни трябва да ги има и в закона и затова предлагам да се изработи и законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Според мене не може правила в наредба да са действителни и да ги няма в закон, след като закона дефакто стои над наредбата.