Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) е нов вид система, която е предназначена да обслужва търговската дейност на голям брой търговски обекти, свързани помежду си, които чрез дистанционна връзка предават данни на Националната агенция за приходите за осъществените обороти от търговската дейност. Направените промени дават възможност на лицата, използващи ИАСУТД в труднодостъпни и високопланински места с постоянно население под 300 души да не свързват в мрежа търговските обекти, поради значителни технически трудности за изграждане на система и трудната достъпност до обектите. Тази възможност съществува и в момента за лицата, използващи фискални устройства на тези труднодостъпни и високопланински места. С промените се дава възможност задължените лица поетапно да въведат ИАСУТД, предвид разполагаемия брой търговски обекти и специфичните изисквания, на които трябва да отговаря интегрираната система.


Дата на откриване: 21.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари