Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на поделения на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе, Република Северна Македония

Откриването на поделенията е по предложение на ректора на университета въз основа на решение на Академичния съвет от 24 юни 2021 г. за откриване на поделения на висшето училище в чужбина със седалище гр. Свети Николе, Република Северна Македония, за обучение на студенти по специалности от професионалните направления 2.1. Филология, 4.4. Науки за земята и 4.6. Информатика и компютърни науки. Решението на Академичния съвет е подкрепено от решения на факултетните съвети на факултетите, по чиито специалности ще се извършва обучението.

Мотивите на Великотърновския университет за откриване на поделения в Република Северна Македония съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от традицията и значението му като средище за изграждане на висококвалифицирани специалисти с висше образование. Създаването на поделенията ще удовлетвори образователните потребности на живеещите в региона на Свети Николе в Република Северна Македония и ще осигури достъп до модерно висше образование с необходимото качество, гарантиращо добро личностно развитие и професионална реализация.

В съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 година за интензифициране на глобалното предлагане на висше образование откриването на поделенията е възможност Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ да развие по-висока степен на международна конкурентоспособност и подкрепи провежданата дългогодишна политика от страна на българската държава както за привличане на чуждестранни студенти, така и за задълбочаване на доброто взаимодействие в областта на образованието и науката с Република Северна Македония. 


Дата на откриване: 28.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари