Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 27.01.1999 г. на министъра на транспорта за разследване на авиационни произшествия

Предложените изменения и допълнения целят привеждането в съответствие на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 27.01.1999 г. на министъра на транспорта за разследване на авиационни произшествия (обн., ДВ, бр. 12 от 1999 г., изм. и доп., бр. 83 от 2004 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 4 от 2007 г.)с изискванията на Допълнения 12 и 13 на Анекс 13 към Конвенцията за Международното гражданско въздухоплаване. и Регламент 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и на последните изменения на Закона за гражданското въздухоплаване.

 
Лице за контакти:
Явор Петров,
Държавен инспектор,
Дирекция “Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт” към МТИТС
Тел.: 02/ 9409 854


Дата на откриване: 24.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари