Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Чрез предложените промени разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 25 декември 2021 г., с които се определя нова тежест на една година осигурителен стаж в пенсионната формула.

Преустановява се възможността за изплащане чрез поименен чек на пенсиите по международен договор, по който Република България е страна, или по европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност за лица с постоянен адрес в чужбина. От една страна този способ почти не се използва, като пенсионерите предпочитат разплащането по лична банкова или платежна сметка поради бързината и лесната достъпност на този начин. От друга страна този начин на разплащане генерира значителни разходи за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Предлагат се и необходимите промени, чрез които се постига яснота относно правомощията и отговорностите, свързани с възстановяването на разходите за изплащане на пенсиите чрез „Български пощи“ ЕАД, на заместник министър-председателя, на когото е възложена държавната политика в областта на пощенските услуги, който от 2022 г. упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи“ ЕАД.


 


Дата на откриване: 29.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 май 2022 г. 15:02:08 ч.
asene

Изплащане на пенсии с поименен чек

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с представените за обсъждане промени в НПОС, считам че е редно  в  Параграф 3 относно чл.80 от НПОС ал. 2, т.1 вместо думите "намираща се" да бъде записано "оперираща". В първоначалния вариант текстовото звучене е, че задължително банката трябва да се намира в страната на изплащане на пенсията. Считам че основното е банката да оперира на територията на страната, като може да е клон на банка, която се намира в друга страна.

Относно отпадащото изречение първо на чл.80, ал.5 касаещо премахване на възможността за изплащане на пенсии с поименен чек, считам че е редно да се предвиди възможността пенсионерите, които вече веднъж са избрали начина да получат пенсията си с чек да могат да го направят още веднъж, след като промените в НПОС влязат в сила, при представяне на следващата Декларация за продължаване получаването на пенсия от РБ или всички 19 пенсионери избрали възможността до м. юни 2021г., както е обявено в оценката на въздействието да бъдат уведомени за промените, които влизат в сила.

 

С уважение: Асен Михалков