Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С настоящия проект на акт, посочените в него нормативни актове ще бъдат приведени в съответствие с новата структура на Министерския съвет, законите и материалната компетентност на министъра на електронното управление. Проектът на акт въвежда изменения и допълнения в следните нормативни актове: Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, Правилника за прилагане на закона за електронната идентификация, Правилника за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността, Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на междуведомствения съвет по пространствени данни, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на агенция „Пътна инфраструктура“, Устройствения правилник на селскостопанската академия, Наредбата за единната информационна система за противодействие на престъпността, Устройствения правилник на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.


Дата на откриване: 3.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 17.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 май 2022 г. 09:10:35 ч.
lslilova

Други актове

Наредба за административното обслужване - чл. 5а, ал. 3

Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите - чл. 27, ал. 3 (но може да е и изпълнителният директор на новоструктурираната изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление")