Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение /ППИ/ на Споразумението относно Единния патентен съд /СЕПС/

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение /ППИ/ на Споразумението относно Единния патентен съд /СЕПС/ се финализира националната процедура по одобрение на Съвместното изявление по отношение тълкуването на чл. 3 от ППИ на СЕПС във връзка с неговото влизане в сила. Посредством Съвместното изявление на държавите, ратифицирали Протокола, се цели тълкуване на разпоредбата на чл. 3 по отношение на механизма на влизане в сила на акта. В съответствие с цитираната разпоредба, Протоколът влиза в сила в деня, след като 13 подписващи държави от СЕПС, включително Германия, Франция и Великобритания, или са ратифицирали, или са информирали депозитаря, че са получили парламентарно одобрение да ратифицират Споразумението, и са подписали или ратифицирали Протокола. В края на февруари 2020 г. правителството на Обединеното кралство обявява, че след оттеглянето си от ЕС няма да продължи членството си в Единния патентен съд и на 20 юни 2020 г. депозира официално оттеглянето си от Споразумението и Протокола към него. Тези събития оказват влияние върху условията за влизане в сила на Протокола, поради което възниква необходимостта от тълкуване на чл. 3 от него в контекста на чл. 89 от Споразумението, където са споменати трите държави членки, в които е породил действие най-голям брой европейски патенти. В този смисъл, със Съвместното изявление държавите, ратифицирали Протокола, се обединяват около тълкуването, че за чл. 3 от Протокола следва да се има предвид вместо Обединеното кралство, следващата държава с най-голям брой европейски патенти. Целта на Съвместното изявление е да се преодолеят възникналите пречки от излизането на Обединеното кралство и безпрепятствено да се осигури прилагането на Протокола. С приемането на проекта на Закон ще се преодолее правната несигурност по отношение на влизането в сила на Протокола и ще се осигури нормалното протичане на процеса по подготовка на работата на Единния патентен съд.


Дата на откриване: 4.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 18.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари