Обществени консултации

Проект за изменение на подзаконови нормативни актове на министъра на икономиката и индустрията

Преобразуването на Министерството на икономиката в Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа, съгласно Решение на Народното събрание от 13.12.2021 г. (обн. ДВ, бр.106 от 15.12.2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.) и необходимостта от привеждане в съответствие на някои подзаконови нормативни актове за защита на потребителите в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите, посл. изм. ДВ. бр.20 от 11 март 2022г., налага да се изменят следните нормативни актове:

- Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

- Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите;

- Правилник за изменение на Правилника за работа на Националния съвет за защита на потребителите;

- Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии.


Дата на откриване: 4.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 5.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари