Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР предвижда промяна на чл. 10, ал. 2, т. 1, б. „а“ и т. 3, б. „б, като в т. 1, б. „а“ отдел „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) бъде изрично изведен и за него бъде определен максимален размер на допълнителното възнаграждение за агентурно-оперативна или издирвателна дейност до 230%, а в т. 3, б. „б“ отдел „Специални операции“ при ГДБОП бъде изрично изведен и за него бъде определен максимален размер на допълнителното възнаграждение за борба с тероризма или участие в специални операции от щатно обособените структурни звена до 230%.


Дата на откриване: 10.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 май 2022 г. 07:35:49 ч.
rado21

Промяна в чл.10, ал.2, т.14 а) на Наредба номер 8121з-1060 от 2019 г.

По аналогични на изложените за отдел "Киберпрестъпност"-ГДБОП причини, би трябвало да се увеличи допълнителното възнаграждение до 230% и за специалистите от отдел "Цифрови и комуникационни технологии" - Национален институт по криминалистика, които изготвят експертизи и експертни справки в областта на престъпленията извършвани в киберпространството.

За това предлатам чл. 10 ал. 2, т. 14 а) да стане: "за град София-до 60%, а за отдел Цифрови и комуникационни технологии" при Национален институт по криминалистика - до 230%".