Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на националната програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ (НППИ) 2022-2025 г.

Проектът на Национална програма за полярни изследвания (НППИ) 2022-2025 г. определя визията и целите за развитието на полярните изследвания в периода 2022-2025 г. в Антарктика и Арктика. Програмата надгражда предшестващата програма за развитие на антарктическите изследвания като очертава новата стратегическа рамка за провеждане, включително логистично обезпечаване, на широк спектър от научни изследвания в двата полярни региона и дългосрочното развитие на българския научноизследователски потенциал.

Съвременни научни изследвания в отдалечените полярни райони на Антарктика и Арктика ще бъдат финансирани с 10 800 000 лв. по Национална програма за полярни изследвания 2022 -2025 (НППИ).

Освен финансиране на научни проекти, се предвижда разработване и на магистърска програма по полярни изследвания, за да се привлекат млади хора към научна кариера в тази област.

Още от 1988 г., когато бе първата българска антарктическа експедиция, България постепенно развива и модернизира базата си „Св. Климент Охридски“ на Антарктида. И занапред ще продължи организирането на ежегодните полярни експедиции, координацията на научните проекти, техническото им обезпечаване и осигуряването на безопасна работа на български и чуждестранни учени в базата ни.

Финансирането на дейностите по програмата ще е за сметка на средствата за наука в централния бюджет и ще се извършва чрез бюджета на Министерство на образованието и науката.

Координатор на програмата е Софийският университет „Св. Климент Охридски” с неговия Национален център за полярни изследвания. Партньори са Българският антарктически институт, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Институтът за гората към БАН и Националният природонаучен музей към БАН.


Дата на откриване: 10.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 9.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари