Обществени консултации

Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

С проекта на наредбата се определят подлежащите на анализ, оценка и картографиране рискове от бедствия - сеизмичен риск, риск от наводнение, риск от ядрена или радиационна авария/въздействие, геоложки риск (свлачища и други екзогенни процеси) и риск от горски пожари и компетентните органи, осигуряващи извършването на анализа и оценката на рисковете от бедствия


Дата на откриване: 26.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари