Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Обединения технически колеж – София, и Техническия колеж – Казанлък, в Технически колеж – София, в структурата на Техническия университет – София

Проектът се внася по искане на ректора на Техническия университет – София, в чиято структура са предложените за преобразуване колежи, въз основа на решение на академичния съвет на висшето училище в този смисъл. С решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 28.10.2021 г. (протокол № 28) проектът на университета за преобразуване на основните звена е получил положителна оценка.

Преобразуването се изразява в обединяване на двата колежа с цел консолидиране на структурите, намаляване на административната тежест, оптимизиране на финансовите разходи, подобряване на качеството на обучението и на условията за развитие на академичния състав.

С консолидирането на двата колежа в едно основно звено няма да се променят местоположенията, в които понастоящем се провежда обучението на студентите. Базите в Казанлък, Ботевград, Козлодуй и София се запазват. Не се променят и професионалните направления и специалностите, по които студентите се подготвят за придобиване на степен „професионален бакалавър по…“. Обучението ще се обезпечава от академичен състав на основен трудов договор в Техническия университет – София, обединен в две катедри: „Енергетика и машиностроене“ и „Електроника и електроенергетика“. За специализираното практическо обучение са привлечени и водещи специалисти от промишлени предприятия.


Дата на откриване: 11.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари