Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 20 юли 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства се създава възможност за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на сержантите (старшините) и войниците (матросите) в началото на обучението им в дневна форма в Професионалните сержантски (старшински) колежи, с което се компенсират разходите, които се извършват във връзка с промяната на местоживеене за времето на обучение (9 месеца).

Ще се повиши мотивацията на сержантите (старшини) и войниците (матросите) за участие в последващо обучение като кадети в Професионалните сержантски (старшински) колежи в дневна форма и ще продължи процесът по привеждане в съответствие с изискванията на държавните образователни стандарти на подготовката на сержантския състав.

 


Дата на откриване: 12.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 май 2022 г. 19:10:26 ч.
valat

Отмяна на алинея

Предлагам ал. 3 на чл. 12 да се отмени.

Мотиви: Положително е, че се мисли за мотивация на сержантите (старшините) и войниците (матросите) за участие в последващо обучение като кадети в Професионалните сержантски (старшински) колежи в дневна форма, но не трябва да се забравят и военнослужещите с особен статус, т.е. курсантите във висшите военни училища.

Със създаването през 2016 г. на ал. 3 на чл. 12 от Наредбата се премахна възможността да се изплащат транспортни разходи по ал. 1 на същия член от Наредбата на военнослужещите, завършили висшите военни училища, при първо назначаване на офицерски длъжности в съответствие с присвоеното им звание. На тези млади хора, решили да служат на родината си, завършвайки военните училища също им се налага до пътуват и да превозват покъщнината си до гарнизона, в който са разпределени. Считам, че с отмяната на ал. 3 на чл. 12 ще се премахне една несправедливост спрямо курсантите, въведена през 2016 г.