Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 26.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

С изменение и допълнение на чл.20, т. 13 се осигурява възможност за приемане на ученици от осми клас по специалност „декоративни скални облицовки“ от професия „Каменоделец“. 

Към момента има прием по специалност „Каменоделство“ от професия „Каменоделец“ в Професионална гимназия по каменообработване – Кунино /ПГКО/, а специалност „декоративни скални облицовки“ не е имало от много години. Понастоящем специалност „декоративни скални облицовки“ е определена за защитена специалност с ПМС №  13 от 15.02.2022, ДВ, бр. 13 и по нея е определен  държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. в ПГКО – Кунино.

Предложените изменения и допълнения на Наредбата са отговор на породилия се интерес за примане и подготовка на ученици по защитената специалност „декоративни скални облицовки“


Дата на откриване: 13.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 12.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари