Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, приет с Постановление № 122 на Министерския съвет от 2004 г. (обн. ДВ. бр. 52 от 2004 г., изм. и доп. бр. 49 от 2005 г., изм. бр. 83 от 2005 г., изм. и доп. бр. 48 от 2006г., изм. бр. 55 от 2008 г., бр. 58 от 2010 г., изм. и доп. бр. 57 от 2011 г., изм. бр. 107 от 2011 г.)


Дата на откриване: 26.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 9.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари