Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

С предложените изменения и допълнения в Устройствения правилник на БИМ се разпределят функциите по структурни звена, създава се ефективна организация на дейностите в Българския институт по метрология във връзка с измененията и допълненията в Закона за хазарта и Изборния кодекс и се осигурява съответствие на структурата и организацията на работа на института с актуалните разпоредби на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията. Регламентират се правомощията на органа на изпълнителната власт, както и се отстраняват пропуски и неясноти в действащата до момента нормативна база.


Дата на откриване: 17.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари