Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания

Проектът е разработен в изпълнение на § 22, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (ЗХУ),  и във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за българския жестов език.

Целта на изготвения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания е синхронизиране и прецизиране на разпоредбите му в съответствие със ЗХУ относно отпадане на дейностите по воденето и поддържането на регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, от една страна и от друга, в съответствие със Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ), относно дейностите по вписване в Списъка на преводачите на български жестов език и по заличаване от списъка, в случаите на системни нарушения, на преводач от и на български жестов език.


Дата на откриване: 19.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари