Обществени консултации

Проект на на Постановление за изменение и допълнение на Постановление 181 на МС от 2009 г за определяне на стратегическите обекти и дейсности, които са от значение за националната ни сигурност

На основание чл. 31, ал. 2 от УП на МС и на неговата администрация (УПМСНА), Министерство на енергетиката предлага проект на на Постановление за изменение и допълнение на Постановление 181 на МС от 2009 г за определяне на стратегическите обекти и дейсности, които са от значение за националната ни сигурност. 

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: r.angueltchev@me.government.bg


Дата на откриване: 20.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 21.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юни 2022 г. 11:08:12 ч.
PTsurov

Предложение

С постановление на МС №181/2009 г. и Заключителни разпоредби към постановление №327/14.10.2021г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, в раздел VI сектор „Енергетика“, т.2.21 като стратегически обект е определено Централно управление на „ЛУКОЙЛ България“.
В Централното управление се изпълняват основно административните и ръководни функции на дружеството, характерни за всички компании в страната с основен предмет на дейност – търговия с горива. Стратегическата дейност, свързана с обезпечаване на дейността на продуктопровода свързващ ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас със Пласментно снабдителните бази /ПСБ/ на ЛУКОЙЛ България , както и мониторинга, диспечерската дейност и изпълнението на доставките на горива е изведена в съответните ПСБ разположени на продуктопровода.
В предвид на гореизложеното моля за Вашето съдействие за промяна и отпадане от списъка към Приложение №1 от ПМС№181/20.07.2009 г. на стратегически обект Централно управление на ЛУКОЙЛ България.

КОРПОРАТИВНА БЕЗОПАСНОСТ "ЛУКОЙЛ България"
Пламен Цуров