Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

             С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, бр. 28 от 2011 г.) и преминаването на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в гр. Пловдив и гр. Русе се налага отмяната на Тарифа за таксите за изпитване на земеделска и горска техника и резервни части, които се събират от акредитираните лаборатории към Министерство на земеделието и храните, одобрена с Постановление № 21 на Министерския съвет от 1999 г. бн., ДВ, бр. 13 от 1999 г., изм., бр. 64 от 2002 г.).

Събираните от Контролно-техническата инспекция такси са приведени съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност при спазване на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.
           Тези законодателни промени налагат приемането  на Постановление за  изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, одобрена с Постановление № 21 на Министерския съвет от 1999 г., обн., ДВ, бр. 13 от 1999 г.


Дата на откриване: 29.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари