Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение на Заповед № 8121з-156/05.02.2020 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници

Съгласно Постановление № 37 на Министерския съвет от 24.03.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, считано от 01.04.2022 г., е определен размер от 710 лв. на минималната работна заплата за страната за пълен работен месец при осем часов работен ден, както и размер на минималната часова работна заплата от 4,29 лв. В тази връзка и при спазване разпоредбата на чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съгласно която за всеки отработен нощен час или за час от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев, се предлага с проекта на Заповед размерът на допълнителното възнаграждение за всеки отработен нощен час или за част от него от 22,00 до 6,00 ч. да бъде променен от 1,00 лв. на 1,07 лв.


Дата на откриване: 23.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари