Обществени консултации

Проект на Заповед за утвърждаване на Кодекс за професионална етика на помощник-фармацевтите

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от изпълнението на законовата делегация на чл. 8, ал. 1, т. 4 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Според цитираната разпоредба съсловната организация на помощник-фармацевтите приема кодекс за професионална етика и упражнява контрол по спазването му.

Кодексът за професионална етика на помощник-фармацевтите определя система от норми за нравствено поведение, нравствени правила и морал в обществото, към които помощник-фармацевта следва да се придържа в изпълнение на своите професионални задължения. Фармацията, като хуманитарна наука и практика се обуславя изцяло върху грижата и съхраняването на здравето на обществото и в частност на отделния човек, като се основава и зависи от морала и етиката на всеки един свой представител.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 23.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари