Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за управление на Природен парк “Русенски Лом”

Природен парк „Русенски Лом“ е защитена територия по смисъла на чл. 5, т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗТ, за защитените територии се разработват планове за управление при условия и по ред, определени с наредба, утвърдена от Министерския съвет.
 
Планът за управление на Природен парк "Русенски Лом" се приема с Решение на Министерския съвет на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии.
 
Проектът на План за управление на Природен парк "Русенско Лом" е публикуван на интернет страницата на МОСВ на следния адрес : https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-reshenie-na-ministerski-suvet-za-priemane-na-plan-za-upravlenie-na-priroden-park-rusenski-lom/
 
Всички приложения към проект на План за управление на Природен парк "Русенско Лом" са налични на интернет страницата на МОСВ на горецитирания адрес.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: bbechev@moew.government.bg  и valeriaangelova@moew.government.bg
 
Крайна дата за получаване на становища по проекта - 09.06.2022 г.


Дата на откриване: 23.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 9.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари