Обществени консултации

Проект на Решение за утвърждаване на списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование през учебната 2022 – 2023 година

Проектът на Решение на Министерския съвет е съобразен със Закона за висшето образование и с Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, приета с ПМС № 12/20.01.2021 г.  

Списъкът на работодателите в проекта на акт е съобразен с действащата нормативна уредба, очакваният недостиг на кадри за пазара на труда в определени сектори, провежданата държавна политика по отношение на висшето образование, както и със специалностите и работодателите, предложени от съответните ресорни министри.

В проекта на Списък на работодателите, които имат право да сключат договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от ЗВО за учебната 2022/2023 година, са включени 153 работодатели, предложени от 7 министъра – министъра на икономиката и индустрията, министъра на здравеопазването, министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, министъра на транспорта и съобщенията и министъра на околната среда и водите. За включените в списъка работодатели е заявена необходимост от 1416 специалисти.

Министърът на здравеопазването е предложил списък с 53 болници (държавни и частни) с заявен недостиг на медицински сестри.

Останалите министерства са включили в предложенията си частни и държавни дружества от всички части на България. Министърът на иновациите и растежа не е предложил работодатели, които да бъдат включени в списъка.

С предложения акт се осигурява устойчивост на провежданата от Министерството на образованието и науката политика за повишаване качеството на висшето образование и постигане съответствие с динамиката на трудовия пазар.  

Очакваните резултати от прилагането на предложения проект на акт са оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото чрез прилагане на механизма за покриване от държавата на разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване.


Дата на откриване: 25.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 май 2022 г. 19:31:05 ч.
Aziti

РегиО

В Пловдив, втория по големина град в страната, се предлагат 13 места в немедицинския сектор. Моля да се свържете с отдел образование към общината и да ги попитате каква е регионалната политиката?!