Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България цели изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), с което да бъде подобрена процедурата по взаимодействие на компетентните държавни структури, ангажирани в процеса на издаване на: - Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ (чл. 24и от ЗЧРБ); - Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ (чл. 33к от ЗЧРБ) ; - Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер с право на продължително пребиваване (чл. 33п от ЗЧРБ); - Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник (чл. 24к от ЗЧРБ). С промените на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г. се създаде процедура за кандидатстване за разрешения за пребиваване и работа на чужденци на територията на Република България, при която работодателите или чужденците, в зависимост от основанието на което кандидатстват, подават заявление единствено в дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ към ОДМВР за издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“, „Синя карта на ЕС“, както и за лица, преместени при вътрешно корпоративен трансфер или за целите на сезонната заетост. По този начин отпадна необходимостта работодателите да подават документи в Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика за получаване на разрешение за работа, след което да кандидатстват за пребиваване пред службите за административен контрол на чужденците. Със законопроекта се оптимизира взаимодействието между Агенцията по заетостта от една страна и компетентните структури на МВР, ангажирани в процеса по издаване на горепосочените разрешения за пребиваване и работа. Намалява се и срокът, в който Държавна агенция „Национална сигурност“ изпраща писмено становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ в дирекция „Миграция“, когато заявлението е подадено от работодател за чужденец, намиращ се извън територията на Република България. Съгласно действащото законодателство съществува възможност след съгласуването на виза „D“ чужденецът да влезе в страната още на следващия ден и да представи допълнително необходимите документи (виза и медицинска застраховка), като за дирекция „Миграция“ възниква задължение в 3-дневен срок да се произнесе по преписката, което би било проблем ако ДАНС не е изпратила становището си, тъй като срокът за произнасянето на агенцията е 10-дневен. С проекта се предлага редакция на т. 6 в чл. 24, ал. 1 от ЗЧРБ, с която се въвеждат нови условия за разрешаване на пребиваване на това основание, свързани с представяне на документи относно годишен оборот най-малко на 500 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута за период от 2 години преди регистрацията на търговското представителство на чуждестранното търговско дружество в Република България. Предвижда се също и разрешение за пребиваване на това основание да могат да получат до двама представители. Това е обусловено от събраните до момента данни, съгласно които може да се изведе, че създадената възможност за влизане и пребиваване в страната на основание „търговски представител“, създава реални възможности за привидно легална миграция, която не постига целените икономически ефекти, а напротив създава възможност за влизане на територията на страната на лица с рисков профил.


Дата на откриване: 25.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 24.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 май 2022 г. 20:53:16 ч.
olegbg

Против съм тази промяна в такъв вид

Добър вечер. За какво офисът трябва за двама представители? Изобщо офисът не е необходим за представители! Представителство това не е фирмата! То няма някакъв склад и не води стопанска дейност. Ако са представители, те не се намират в офиса, а търсят своите клиенти с командировки и посещения на офиси на български компании и предприемачи. Защо само двама могат да получат разрешения? Сега е максимум трима, но това не означава че имат трима всички представителства. Това е първо.

Второто: представителство се регистрира в България за развитие на дейността от фирмата-майка. Ако изначално ще ги ограничавате с годишния оборот на 500 000 лева, какво развитието очаквате? Фирми с такива обороти, например в Русия, добре се усещат. Няма нужда за тях да открива тук своите представителства. Представителства регистрират някакви млади гладни фирми от 3 до 5 години от момента за регистрацията й или които са вече от 10 години са регистрирани и имат стаж и опит да направят това умишленно. Мнозинство искат да пробват да развиват тук някаква дейност и да разширят своя пазар. При това може да се получи такъв ефект, че след една година да падне оборотът и представителите няма да могат да удължат своите разрешения, а фирмата има вече някакви задължения пред български предприемачи или юридически лица. Как да оправят тези неща, след когато ги изгоните от тук? Кой ще пострадае най-първият?

Трето: това не е секрет че и сега хората могат да получат отказ по виза Д, с някакви измислени причини. Миграционни служби имат някакви планове и просто случайно избират представители, на които отказват. Беше такава причина при един моя познат с такава формулировката: иска да получи виза Д, защото иска да живее в България!

По какъв начин той е могъл да работи тук както представител не живейки тук???!!

На представители при току що регистрирани представителства също отказват и пишат някакви глупости в отказа, например че сътрудници от миграция имат съмнения че представителство работи? Какви вие можете да имате съмнения ако представителство само сега е било регистрирано и представители чакат в чужбина виза Д??? Разбира се то още не работи ни покаъв начин! Никой от директори на фирмите-майки няма да направи нищо, ако няма сигурността за своя бизнес и представителите още нямат виза Д.

Проверявайте представителство и представители след една година! Дайте им някакъв шанс да си реализират! Ама и съмнения това не са доказателства, трябва да намерите доказателства за това, което пишите и да ги приложите към отказа. Само едно обаждането от сътрудника от миграция по време на проверката и съмненията им не могат да правят такива откази, това абсолютно безпочвено и незаконно. Ползват се с това че чужденец който кандидатства за пръв път не знае никакви закони и как да оспори този отказ.

Четвърто: в БТПП и без това има доста много работи. Сега чакаш по 3 дни своя актуален сертифкат за представителство, а написано на сайта е че в рамките на 24 часа той ще бъде издаден. Те нямат никаква инструкция по какъв начин трябва да определят че представители изпълняват своите представителски функции. И какво означава представителски функции??? Трябва да разпишите какво е това.

Пето: Пишите че не трябва никакво допълнително финансиране за това. Ама как не трябва? Кой ще проверява тези документи от БТПП. Трябва да създадете някакъв определен за това отдел да им платите заплата или ще чакаме по 2 седмици тяхното решение, да решаваме как да оправим нещата. Възлагате върху тях доста много пълномощия. Отсътства някаква процедура за оспорване за неправомерен отказ при регистрацията на търговското представителтсво, няма никаква независима комисия за раглеждането на жалби, трябва да добавите и експерти от различни комерчески области в тази комисия.

Сега в БТПП само един юрист там всичко решава в София. Всичко зависи от нея, което свързано с регистрация и издаването на актуални сертификати за представителите за удължаване на срока за пребиваването им или за виза Д, така не е правилно! Намерете нещо справедливо за двете страни, не само от страна на България, но и за чужденци!

Извинявайте за грешки на български език, не съм българин)) Надявам се че няма да приемете такава промяна.

30 май 2022 г. 23:39:10 ч.
Viktoriabg

Аз съм против закопроекта

Този законопроект повдига много въпроси.

Законопроектът не е икономически обоснован. Има икономическа криза във всички страни.
Този законопроект предоставя отлична възможност за свръхбогатите да получат статут на удължен престой.
Сега по закон едно представителство има право да има трима представители. Какво трябва да направи представителят, когато този законопроект бъде приет? Законът няма обратна сила. И се оказва, че позицията на един от представителите се влошава .. Това не отговаря на буквата на закона 
 
Аз съм против законопроекта.

31 май 2022 г. 14:40:40 ч.
Antbulgar

Аз съм против този законопроект! Законопроектът е дискриминационен!

Не е допустимо да се определя праг от 250 000 евро в годишния или двугодишния оборот на фирмата. След като този закон бъде приет, това ще затрудни навлизането на малкия бизнес в България. Именно търговските представители помагат да се привлече вниманието към страната, към нейната територия, към нейните традиции и култура. Големите фирми, като малките, оформят инвестиционния климат и привлекателността на страната! Ако силно ограничите търговските представители и въведете рамка за финансов оборот на техните компании-майки, диктуваща условията на дейността им, с която се занимават – това е дискриминация на малкия бизнес, това определено няма да е от полза нито за българския туризъм, нито за българските имоти. Големите фирми с огромен финансов оборот не винаги гледат към малките страни. Сферите на техните интереси обикновено нямат многопосочност. Разнообразието на бизнеса, привлекателността на страната се създава главно от малки фирми с техните разнородни предложения. Именно създаването на изобилие от възможности в страната създава и оформя инвестиционната привлекателност на тази страна в бъдеще! 500 000 лева е огромен оборот! 95% от представителствата ще бъдат принудени да закрият, което ще създаде тежка ситуация за страната, както в сферата на бизнеса, така и в устоите на демокрацията! Това повдига въпроса, кой има полза от подобни закони, за да навреди на държавата? Ще бъде загубено и търсенето, което се формира от семействата на търговски представители, които ще трябва да напуснат, което означава, че много местни малки фирми ще загубят печалби, особено по Черноморието. Работните места и перспективите за развитие също ще бъдат загубени. По този начин дискриминацията срещу чуждестранни фирми чрез изискване от тях на големи обороти ще нанесе големи щети на малкия бизнес в България. Такива закони не трябва да бъдат забранителни и дискриминационни! Аз съм против приемането на този закон в сегашния му вид!

31 май 2022 г. 15:04:35 ч.
Antbulgar

Аз съм против този законопроект! Законопроектът е дискриминационен!

Не е допустимо да се определя праг от 250 000 евро в годишния или двугодишния оборот на фирмата. След като този закон бъде приет, това ще затрудни навлизането на малкия бизнес в България. Именно търговските представители помагат да се привлече вниманието към страната, към нейната територия, към нейните традиции и култура. Големите фирми, като малките, оформят инвестиционния климат и привлекателността на страната! Ако силно ограничите търговските представители и въведете рамка за финансов оборот на техните компании-майки, диктуваща условията на дейността им, с която се занимават – това е дискриминация на малкия бизнес, това определено няма да е от полза нито за българския туризъм, нито за българските имоти. Големите фирми с огромен финансов оборот не винаги гледат към малките страни. Сферите на техните интереси обикновено нямат многопосочност. Разнообразието на бизнеса, привлекателността на страната се създава главно от малки фирми с техните разнородни предложения. Именно създаването на изобилие от възможности в страната създава и оформя инвестиционната привлекателност на тази страна в бъдеще! 500 000 лева е огромен оборот! 95% от представителствата ще бъдат принудени да закрият, което ще създаде тежка ситуация за страната, както в сферата на бизнеса, така и в устоите на демокрацията! Това повдига въпроса, кой има полза от подобни закони, за да навреди на държавата? Ще бъде загубено и търсенето, което се формира от семействата на търговски представители, които ще трябва да напуснат, което означава, че много местни малки фирми ще загубят печалби, особено по Черноморието. Работните места и перспективите за развитие също ще бъдат загубени. По този начин дискриминацията срещу чуждестранни фирми чрез изискване от тях на големи обороти ще нанесе големи щети на малкия бизнес в България. Такива закони не трябва да бъдат забранителни и дискриминационни! Аз съм против приемането на този закон в сегашния му вид!

01 юни 2022 г. 20:39:03 ч.
DenisStarikov

Предложените промени са законодателен и дипломатически провал!

Предложените промени са законодателен и дипломатически провал!

 

Те носят ужасно неудобство на чуждестранния бизнес в България и дискредитират сегашното ръководство на държавата.

 

В продължение на много години в България се създава благоприятна атмосфера за развитие на бизнеса и икономиката, включително със значителното участие на чуждестранни представители. Търговските представителства полагат много усилия, за да провеждат успешна дейност в тази красива страна, спазвайки всички закони на България, планирайки стратегия за развитие тук за години напред.

 

Доскоро максималният брой на персонала беше 4 души (малко) - а днес е съкратен с 25% (3 души - дори по-малко!).

 

Предложените промени (2 души) намаляват настоящия брой представители с 33%!!! Как може един търговски офис да работи успешно при такива условия? Предложените промени само ще засилят недоволството в бизнес средата в България. Те ще доведат до "фрагментиране" на търговските представителства: няма да има по-малко хора, но броят на компаниите и обемът на хартиената работа за бизнеса и държавните агенции сериозно ще се увеличат.

 

Тази мярка определено не е ефективно средство в борбата срещу „рисковите” чужденци.

 

Компромисно решение би било да се осигури зависимостта на броя на търговските представители от средния годишен оборот на компанията през последните 3 години. Но направете мащаба по-мек! Например 2 души в представителство със среден годишен оборот до 200 хил. лв., 3 души - от 200 до 300 хил. лв. И връщане на 4 човека (оборот над 300 хил. лв.)

 

Призовавам правителството:

1) да събере статистика за регистрираните в момента търговски офиси, за да избере правилната скала за зависимостта на броя от средния годишен оборот. Това не е бърз процес, не вземайте бързи решения!! Вземете останалата част от годината за това.

2) Не прилагайте нови промени към вече регистрирани търговски представители! Защото законът няма обратно действие - и тези представителства са се превърнали в агенти на икономическия живот на България за дълго време. Или – в краен случай – да се даде на съществуващите търговски офиси преходен период от 2 години, за да намалят персонала си.

 

Призовавам българските власти да не влошават положението в икономиката на страната, особено в толкова тежък момент!

02 юни 2022 г. 09:56:46 ч.
akmail

Търговски представители

Приветствам предложеното ограничаване на броя на търговските представители до двама чужденци, тъй като по този начин чуждестранните търговски дружества ще имат стимул да назначават за свои търговски представители български граждани. 

04 юни 2022 г. 15:55:16 ч.
albo

Аз съм против закопроекта

Абсолютно вреден за България, зе нейната икономика проект. Повече от 95% от чуждистранните представители на предприятия и търговски фирми ще бъдат затворени. Това е унищожаването на икономическите връзки на България с други страни. В условията на панднмия, война, световна икономическа криза, съкращаване на производството, този закон ще причини на България голяма дъполнителна икономическа вреда. 

04 юни 2022 г. 19:07:52 ч.
Kamiwbg

Аз съм против закопроекта

Промените, приети през 2018 г., бяха правилни и достатъчни, за да се изключат злоупотребите към емиграцията. Новите промени ще доведат до факта, че работата на търговските представители по време на трудни условия на пандемия  ще бъде анулирана. Това ще се отрази негативно на българската икономика, защото толкова много хора, които я вдигат, ще бъдат принудени да напуснат България.

Защо искате съзнателно да премахнете активно работещите хора от страната?

 

05 юни 2022 г. 00:39:20 ч.
O&Co

Законопроектът е дискриминационен!

Аз съм против промяната. Няма смисъл да се влошава ситуацията по време на криза. Повечето от представителите живеят тук със семействата си. Това са семейства, които внасят парите си в икономиката на страната. Купуване на продукти, услуги, плащане на застраховка.

Промените през 2018 г. бяха достатъчни, за да се изключат злоупотребите. Промените, които се разглеждат сега, ще засегнат много представителства.

05 юни 2022 г. 21:05:15 ч.
RobertR2022

Законопроект с разрушителен ефект

За развитието на икономиката България се нуждае от законопроекти, които ще увеличат притока на специалисти от чужди страни, това направиха в ОАЕ, Турция и др. С приемането на този законопроект всички активни и способни чужденци, които се занимават с предприемачество и поддържат икономиката, ще напуснат страната. 

През последните години всички млади български специалисти се стремят да напуснат страната и в крайна сметка тук остават само пенсионери. 

 

07 юни 2022 г. 00:11:25 ч.
Yanbg

Аз съм против закопроекта

Против съм приемането на законопроекта, който само ще осложни възможноста за младите и активни хора да допринасят за развитието на икономикато на България. Повечето чуждестранни представители живеят в България със семействата си. Те вече обичат тази страна, плащат данъци,купуват имоти. В условията на криза не е редно да се изискват от фирмите такива обороти. Законът ще доведе до това, че много от семействата, които можеха да станат част от страната и да носят полза, ще бъдат принудени да напуснат България

07 юни 2022 г. 11:49:59 ч.
Svetlana062022

Дискриминация на среден клас

Новите изменения ще дадат възможност само на богатите и утвърдени компании да се развиват в България. Средната класа отново ще остане без възможности за развитие. Това е дискриминация. Дайте на всички равни възможности, не пипайте хората, които искат да работят и да се развиват вътре в България

08 юни 2022 г. 14:44:59 ч.
A@Sv

Против тази промяна

Аз съм против приемането на закона. Всички представители на чуждестранни фирми, докато живеят в България, не оказват отрицателно въздействие върху социалната система на България (защото не получават никакви облаги и т.н.), а дават прям и косвен икономически ефект за българската икономика. В същото време през последните години не са регистрирани значителен брой престъпления, извършени от представители (лица с разрешение за пребиваване). Когато кандидатстваха за виза D, те предоставиха сертификати.Представители на чуждестранни компании са предимно семейства с деца.Които харчат пари на територията на България. Когато купуват продукти,  използват платени лекарства. Всяко посещение при лекар не се заплаща от застраховка. Купуват имот и плащат данъци. Всяко семейство носи косвен доход, поне 3-4000 евро на месец. За какъв оборот от 500 000 лева може да говорим? Ако имаме пандемия в продължение на две години. Много фирми са напълно затворени. А тези, които работят, с голяма трудност възстановяват работоспособността си.

08 юни 2022 г. 18:00:24 ч.
Yulia64

Против тази промяна

Промените, приети през 2018 г., бяха достатъчни, за да се изключат злоупотребите към емиграцията. Двама души няма да могат да осигурят нормалното функциониране на търговското представителство, необходими са пътувания до различни региони, преговори, документация, посещения в организацията-майка. Търговските представителства имат значителен принос за международната бизнес-интеграция на България, необходимо е да се създадат благоприятни условия за работа.

09 юни 2022 г. 00:55:09 ч.
Paulbg

Този законопроект се нуждае от сериозна ревизия!Скритата миграция е съмнителен аргумент.

Хората, които работят като търговски представители, изучават българския пазар, закони, език, потапят се в социокултурната среда на страната и в бъдеще могат по своя преценка да открият бизнес тук или да станат ценен трудов персонал с опит в България! Или хора, които си купуват статут в страната с пари... не познават езика, културата и особеностите на българския обществен и икономически живот. Какво е по-добре?

Търговските представители са млади хора, обикновено с висше образование. Ако останат в България, несъмнено това е от полза за страната. На фона на намаляващото население в България си струва да се създадат условия за привличане на млади хора в страната, които искат да живеят и работят тук! Което ще допринесе за подобряване на българската икономика, което допълнително ще допринесе за завръщането на българите от чужбина по домовете им. Не на най-бедната държава от ЕС, а на конкурентоспособна и атрактивна страна с развита икономика и социална сфера!

Идеята за промяна на броя на търговските представители в една компания в зависимост от нейния годишен оборот е интересна идея! Но не трябва да поставяте минимални ограничения за оборота на компаниите. Конкурентоспособността на компанията не е паричният поток в началните етапи на нейното развитие, а търсенето на пазара и успеха в работата с клиенти.

Би било добре да не се прилагат сложни промени във вече съществуващите представителства, тъй като много компании майки няма да могат да се реорганизират бързо или изобщо и търговските представители ще бъдат принудени да напуснат България. Подобни законопроекти могат да се прилагат към нови мисии, които започват своята регистрация след приемането на такъв законопроект. Но се отнасяйте със специално внимание към финансовата рамка на капитала и оборота на средства. От това зависи способността на компанията да навлезе на българския пазар!

България има много възможности за развитие, повече посоки за развитие от другите страни от ЕС. Има много все още незаети ниши. Ще останат безработни, ако разчитат само на големи компании и не позволяват на малките да се развиват. Това създава атрактивен бизнес климат в страната! А това от своя страна привлича инвеститори.

Още преди 6-8 години беше изключително трудно или невъзможно да се намерят много стоки или услуги в България. Днес тези стоки и услуги се предлагат в страната. Това е благодарение на търговските представители, които изучават пазара, макро и микро икономиката на България, нуждите на гражданите и туристите. Това е малък пример. Но мисля, че такива неща при желание могат да се броят много повече във всички области. Мисля, че този законопроект се нуждае от сериозна ревизия. Необходимо е да се отнасяте към възможността за развитие на вашата страна с разбиране на ситуацията! Гледайте в бъдещето и имайте желание да работите за подобряване на живота, а не обръщайте внимание само на статистиката на писаните и приети закони! Винаги е по-лесно да забраняваш, усложняваш и ограничаваш, отколкото да създаваш нещо наистина стойностно, помагайки за развитието на страната и нейните граждани!

10 юни 2022 г. 14:00:46 ч.
Олга_К

Аз съм против промяна в закона

Аз съм против промените в закона. Приемането на измененията не е икономически изгодно, тъй като средният и малкият бизнес ще пострадат. При оборот от 500 000 лева нито едно търговско представителство не може физически да има двама представители. Външнотърговските представителства са от полза за икономиката на страната (представителите и техните семейства живеят без обезщетения, надбавки и социални помощи, напротив, те харчат пари за всички семейни нужди: храна, дрехи, живот, образование, данъци, такси, мита и др.) Престъпни лица няма да могат да идват в страната с виза D като търговски представители, тъй като при подаване на документи се изисква удостоверение за липса на съдимост. Ако е извършено престъпление, лицето може да бъде депортирано. Няма статистика за извършване на престъпления от търговски представители.

12 юни 2022 г. 19:54:39 ч.
Лариса

Аз съм против закопроекта

Напълно абсурдно да се определя праг от 256 410 евро в годишния или  дории в двугодишния оборот на фирмата.  500 000 лева е огромен оборот! Фирми с такива обороти,. нямат нужда за тях да открива тук своите представителства.Могат да открият го в поперспективна държава- Германия, примерно  или Англия...Представителства регистрират някакви млади  фирми,   които не издържат на конкуренцията в своите държави или по -пнрспективни. Мнозинство искат да пробват да развиват тук някаква дейност и да разширят своя пазар.След като този закон бъде приет, това ще затрудни навлизането на малкия бизнес в България. Именно търговските представители помагат да се привлече вниманието към страната. С приемането на този законопроект всички активни и способни чужденци, които се занимават с предприемачество и поддържат икономиката, ще напуснат странат. И това е загуба за Бългания- защото те са плащат данъци, такси, консултират се с адвокати, нотариуси и др- това поддържват тяхнат бизнес.. Освен това оформлението  на продължително прибиваване не само дават доход на държавата от таксите, но и те са ПРЕНУДЕНИ за да имат на своите сметки ГОЛЕМИ суми. Това дават възможността на баннките за да инвестират тези пари по своят избор. И това не е всичко..

16 юни 2022 г. 15:40:45 ч.
AnAt

Законопроектът е дискриминационен. Аз съм против този законопроект.

Предложените носят ужасно неудобство на чуждестранния бизнес в България и дискредитират сегашното ръководство на държавата.

1. Законът за чужденците, както и българското законодателство не съдържа такъв правно понятие като "рисков профил".

2. При това през последните  години не регистрирано е колко значително количество престъпления, извършени от представители (лица имащи разрешение за пребиваване).

3. Всичкия чуждестранни представители фирми при настаняване в България няма отрицателно въздействие върху социална система на България (тъй като не получават никакви ползи и т. н.), докато дават преки и косвени икономически ефект за Българската икономика.

Всеки собственикът на разрешение за пребиваване, като правило, България харчи средно по 10

хиляди евро годишно (наем, собствено съдържание и т.н.). Също така около 1/2 представители по време на пребиваване в страната придобива недвижими имоти на територията на България.

Аргументите на автора законопроектът не е обоснован и в краткосрочен план ще доведе до загуби в България икономика. Ползи те не носят. 

Извинявайте за грешки на български език.

20 юни 2022 г. 22:50:03 ч.
Максим Петров

Промените в проектозакона ще имат отрицателно въздействие върху развитието на икономическата ситуаци

Уважаеми господа! Моля, вслушайте се в гласа на търговските представители и вземете правилното решение.
 
Промените в закона са насочени към закриване на много търговски представители. Изискванията са много строги. Сега, след пандемията и войната в Украйна, положението на малките и средните предприятия е много трудно, моля, не го забравяйте.
 
1) Офисът на търговския представител предполага месечна заплата и осъществяване на търговски дейности.
2) 3 представители са оптималният брой за развитие на бизнеса, тъй като всеки представител има свои задачи.
3) Оборотът на основното дружество е много висок в съответствие с новите изисквания. Подобен оборот могат да си позволят големите компании, но не и младите стартиращи предприятия, които търсят партньори.
 
Може би има смисъл да обсъдите и предложите на търговските представители актуални отрасли, които представляват интерес за българската икономика! Мотивирайте ги да работят, а не обратното, забранете им да работят и унищожете самата идея за търговски представители.
 
С уважение и надежда за здрав разум!