Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги

 Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги има за цел да прецизира и допълни съществуващата национална нормативна уредба в областта на установяването и свободното предоставяне на услуги за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на европейското законодателство в областта на услугите на вътрешния пазар и по-конкретно с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. Направените предложения за изменение и допълнение са във връзка с препоръки на Европейската комисия, свързани с необходимостта от предприемането на последващи действия и законодателни мерки на национално ниво във връзка с прилагането на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар. С предвидените в закона изменения и допълнения ще бъде постигнато пълно съответствие с разпоредбите на европейското право в областта на услугите на вътрешния пазар, което ще създаде по-голяма сигурност за доставчиците на услуги в България.


Дата на откриване: 1.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 26.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари