Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (обн., ДВ, бр. 109 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 37 от 1998 г., бр. 15 и 55 от 1999 г., бр. 102 от 2005 г.)

Отговорна дирекция:"Правна"
E-mail:legal@minfin.bg

 


Дата на откриване: 2.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари