Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251 от 2016 г.

 

С приемането на проекта на постановление се очаква да бъде осигурена възможност за извършване на повече доставки на биологични и местни продукти в детските градини и училищата в страната. По този начин ще се даде възможност на всички участници в двете училищни схеми да допринесат за постигане на две фундаментални цели с висок социален и екологичен отзвук – плавно преминаване към по-екологични бит и култура и изграждане на здравословни хранителни навици у децата и учениците.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 3.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 юни 2022 г. 22:59:31 ч.
Petkov66

Предложение от Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните БАМ-я

  За допълнение и изменение в наредбата „Училищен плод“

От Българска Асоциация на Малинопроизводитетелите и ягодоплодните  предлагаме обхвата на  програмата „Училищен плод“ да бъде разширен с 2 плода а именно: Малини и Култивирани Боровинки които се отнасят към клас „Здравословни Храни“ от местно производство.

Мотиви:

  1. Има отправено предложение от Европейската комисия към страните членки в това число и към България с възможност да преразпределят и увеличат бюджета и обхвата  на програмите си за „Училищен плод и мляко“ поради наличие на повече средства за програмата.

    "На 02.06.22 Европейската комисия публикува регламент, позволяващ вътрешно преразпределение на помощта на ЕС по училищната схема на ЕС за обслужване на разселени украински деца, записани в училища в ЕС. Училищната схема на ЕС има за цел насърчаване на здравословното хранене и балансирана диета чрез разпространение на плодове, зеленчуци и млечни продукти на учениците, като същевременно предлага образователни програми за земеделие и добро хранене."

  1. България е традиционен производител на Малини и Култивирани Боровинки които са не само полезни но със статут "здравословни продукти" за подрастващите деца и юноши и са в топ 5 за „здравословни“ плодове които липсват в списъка на програмата.
  2. Специализирани  предприятия  разполагат с оборудване и технологии които могат да осигурят необходимите количества свежи Малини и Култивирани боровинки в устойчиви и ергономични опаковки  без риск за увреждане или разваляне по време на доставка или консумация със срок на годност удовлетворяващ изискванията за доставка.
  3. Произвежданите в България Малини и Култивирани Боровинки са от високо продуктивни култивирани сортове без алергенни прояви, без ГМО и с контролиран произход със сертификация по  GLOBAL GAP стандарт.
  4. Добавянето на конвенционални или био Малини и Култивирани Боровинки в програмата „Училищен плод и мляко“ значително ще подобри хранителните навици, здравословния статус на целевата група и ще се даде възможност с помощта на тази програма голяма част от децата да вкусят типични Български плодове които отсъстват от редица региони на страната и от менюто на тази целева група.
  5. Също така предлагаме обхвата на програмата да бъде увеличен за ученици до 7-ми клас.
  6. Линк към сайта на ЕК за директивата  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3439