Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба 10 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология

Проектът на Наредба за изменение на Наредба 10 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Детската клинична хематология и онкология обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания на кръвотворната система, както и разнообразни по своята същност, често единствено срещани в детска възраст солидни тумори, като се имат предвид физиологичните и психологичните особености в детска възраст.

Причините за разработване на проекта на наредба са свързани с необходимостта от осъвременяване на лекарствената терапия, с цел включване на вече регистриран за детска възраст лекарствен продукт при случаи с рецидивиращ или рефрактерен Ходжкинов лимфом.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите на високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на детската клинична хематология и онкология и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия при пациенти с Болест на Ходжкин.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg.

 

 


Дата на откриване: 4.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 4.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари