Обществени консултации

Национална стратегия за младежта (2012-2020)

С цел утвърждаване на устойчивостта на младежката политика, в Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.) се предвижда стратегията да се одобри и от Народното събрание, поради което действащата Национална стратегия за младежта (2010-2020) беше наново разгледана и актуализирана.

Националната стратегия за младежта (2012-2020) е ориентирана към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива, с елемент на надграждане младежка политика в България, основана на многосекторния подход, междусекторното сътрудничество и съвместното управление с младите хора на общинско, регионално и национално ниво.

Проектът на стратегия е насочен към младите хора на възраст до 29 години, съобразно международните и европейските стандарти за работа с младежта и представя актуализираните предизвикателства пред младите хора, съобразени с актуалното състояние на обществените и икономически отношения в страната през последните години. 


Дата на откриване: 2.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 16.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари