Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-14 от 8.12.2020 г. за условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от МО, структурите на пряко подчинение на мо и БА

С промените в наредбата досегашните правоимащи лица, пряко заети в изпитването на взривни материали и боеприпаси, предвид специфичните условия, при които осъществяват своята дейност, не следва да се попадат в рестрикциите на чл. 2, ал. 2 от Наредбата.

Отпадат дискриминационните изисквания за определяне на допълнителен отпуск на лица по Наредбата при сравними сходни обстоятелства с други длъжностни лица.

Синхронизира се отлагането на ползването на допълнителния платен годишен отпуск в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Въвежда се ред за отчитане и докладване на причините за отлагане на определения отпуск по Наредбата.

 


Дата на откриване: 10.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари