Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Целта на настоящия проект е да бъдат определени таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лекарствата в качеството й на национално звено за контакт в изпълнение на Регламент (ЕС) № 536/2014 и като национален регулаторен орган в областта на клиничните изпитвания. 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 10.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари