Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

Основната цел на предлагания подзаконов акт е подобряване на нормативната уредба в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца.

Промените касаят предоставянето на месечните помощи за дете до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст; месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година и еднократната целева помощ за ученици, които се отпускат за деца с един жив родители въведения чрез промените в Закона за семейните помощи за деца нов ред за подпомагане на тази категория семейства, независимо от техните доходи.


Дата на откриване: 2.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 16.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари