Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет се предлага изменение и допълнение на  Правилника за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2013 г., във връзка с дейностите по „Еразъм+“ и по конкретно от възникнала необходимост от допълнителен експертен опит за програмен период 2021-2027 год., като бъде увеличена числеността на персонала. Очакваният резултат от предвидената възможност ще доведе до подпомагане на съответните звена в центъра, които участват в администрирането, управлението и изпълнението на програмите „Еразъм+” и „Европейски корпус за солидарност”. Идентифицирана е необходимостта от актуализиране числеността на администрацията в Устройствения правилник на ЦРЧР чрез увеличаване с 5 (пет) бройки — „сътрудник по управление на европейски проекти и програми”, съгласно чл. 8, ал. от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, с цел подпомагане на дейностите в специализираната администрация при администриране и управлението на дейностите от Програма „Еразъм +“, както и администрирането на Програма „Европейски корпус за солидарност“. 

Предложението няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми” ще се заема по трудово правоотношение, като възнагражденията на служителите ще се финансират изцяло от техническата помощ на съответните програми „Еразъм+” и „Европейски корпус за солидарност”.


Дата на откриване: 14.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари