Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“

Причините, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” (обн. ДВ. бр.14 от 2019 г.) е включването на нова специалност „Управление на радиоактивни отпадъци“ към професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът, включващ и специалност „Управление на радиоактивни отпадъци“ е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение, приет е от Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, т. 4, буква „б“ от ЗПОО.

С проекта на Наредба се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.


Дата на откриване: 14.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари