Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г.

 

Очакваните резултати от прилагането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. са развитие на един по-конкурентноспособен, по-устойчив, по-модерен сектор „Рибарство“, чрез укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности, аквакултура и преработка на продукти от риболов и аквакултури, чрез повишаване на енергийната ефективност, дигитализация и диверсификация на производството; насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет; насърчаване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и събиране на надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието; допринасяне за защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, както и насърчаване на знанията за морската среда и морското наблюдение. 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Морско дело и рибарство”,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 pmdra_2021-2027@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари