Обществени консултации

Проект за промени в наредбата за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи

 

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в наредбата за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи

 

 

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Наредба № РД – 16-57 от 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите. Измененията в наредбата се налагат поради продължаващото внедряване на системи за дистанционно управление на подстанции на ЕСО ЕАД, докато в съществуващата нормативна уредба липсва определение на понятието „опорен пункт на ЕСО“. Включването на това понятие в наредбата ще създаде правно-нормативна легитимация на обектите, с които се осъществява дистанционно управление в подстанциите на ЕСО ЕАД, които са без оперативен дежурен персонал.

Предложените промени в наредбата съдействат за изпълнение на стратегическите цели на ЕСО ЕАД, свързани с внедряването на системи за дистанционно управление на подстанциите, в които няма оперативен дежурен персонал. Така чрез промените ще се подобри редът за оперативното управление на електроенергийната система.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес s.aleksandrov@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 16.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 15.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 юни 2022 г. 11:52:06 ч.
denizjl1

Становище на "Електроразпределение Юг" ЕАД по предложения проект за промени

https://www.evn.bg/Files/NormativniEVN/20220630_38250_EP-Yug_ME_Naredba-16_57_operatori-m.aspx