Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека

 

С проекта се цели да се гарантира висока степен на защита на здравето и правата на потребителите чрез определяне на изискванията към състава, характеристиките и наименованията на пчелния мед, предназначен за консумация от човека, както и на информацията, свързана с етикетирането на продуктите при предлагането им на пазара в страната. По този начин ще се улесни свободното движение на пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ще се осигури лесен достъп до висококачествени продукти, ще се ограничат възможностите за системни нарушения и ще се повиши ефективността на извършвания контрол.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига,

 Министерство на земеделието 

 Електронен адрес:

 IYancheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 21.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари