Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за дългосрочните командировки в чужбина

С проекта на акт се предлагат изменения и допълнения в Раздел II „Дългосрочно командироване на служители в българските държавни средни училища в чужбина и на български преподаватели в чуждестранни училища и университети“ на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (НДКЧ), чрез които да се подобри социалният статус на преподавателите по време на престоя им в чужбина, да се създадат адекватни стимули за повишаване на атрактивността на преподавателската дейност, да се повиши мотивацията за работа с цел постигане на устойчивост при изпълнение на задачите, свързани с популяризиране и разширяване на преподаването на българския език по света.

В обхвата на цитирания раздел попадат командированите преподаватели в държавните средни училища „Д-р Петър Берон“ в гр. Прага (Чешка република), и „Христо Ботев“ в гр. Братислава (Словакия), преподавателите в училища в чужбина, командировани на основание ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (ПМС № 103/1993 г.) и преподавателите в чуждестранни висши училища, командировани на основание ПМС № 44/2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища (ПМС № 44/2019 г.).

Този раздел от НДКЧ не е актуализиран по същество повече от десет години и не отговаря на настоящата икономическа обстановка, както и на направените в годините промени, свързани с реформата в средното и във висшето образование.

Предложените промени обхващат следните дейности: осигуряване на средства за пътни разходи при командироване, осигуряване на средствата за наем на жилище при определени условия, актуализиране на размера на командировъчните пари във валута, подобряване на социално-здравните условия на командированите при престоя им в чужбина.


Дата на откриване: 21.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари